Fakturačné údaje

Česká republika

 • +ULTRA Legal s.r.o., advokátní kancelář
  Sokolovská 270/201, 190 00 Praha 9
 • IČO: 02 894 742
 • DIČ: CZ02 894 742

 • Registrácia:
  obchodný register Mestského súdu v Prahe,
  oddiel: C, vložka 225045
 • webové sídlo: http://www.plusultra.cz/
 • ID dátovej schránky: h96gyyr

 • Bankové spojenie:
  J&T Banka, a.s.
  IBAN: CZ32 5800 0000 0025 0004 2062
  SWIFT: JTBPCZPP

Slovenská republika

 • +ULTRA Legal s.r.o., advokátní kancelář, organizačná zložka
  Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
 • IČO: 47 255 480
 • DIČ: 2024139601

 • Registrácia:
  obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
  oddiel: Po, vložka č. 2524/B
 • webové sídlo: http://www.plusultra.sk/

 • Bankové spojenie:
  ČSOB, a.s.
  IBAN: K94 7500 0000 0040 2049 5870
  SWIFT: CEKOSBX

Potrebujete právnu pomoc? Neváhajte nás osloviť s akýmikoľvek otázkami a jeden z našich pracovníkov Vás bude kontaktovať.


Správa bola úspešne odoslaná. Ďakujeme!